adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Fazy budowy

Fazy budowy

Każda budowa obejmuje kilka faz, w których to możemy rozróżnić stan zerowy budowy, otwarty bądź też zamknięty. Pierwszą fazą budowy jest oczywiście przygotowanie działki jej wyrównanie czy też uporządkowanie. To właśnie tutaj zaliczamy także wykop oraz zalanie fundamentów oraz murowanie