Proces budowlany

Proces budowlany

Aby mogła być rozpoczęta budowa danego obiektu budowlanego muszą zostać spełnione wymogi jakie określone są w naszym Prawie budowlanym. Oczywiście muszą być załatwione wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę jak również powinien zostać opracowany projekt budowlany według, którego odbywać się będą wszelkiego rodzaju prace budowlane. Pozwolenia na rozpoczęcie budowy otrzymuje się z urzędu gminnego. Po złożeniu dokumentów należy odczekać około miesiąc aby dostać takie pozwolenie. Oczywiście bez niego nie może ruszyć budowa gdyż wszystko odbywałoby się bez prawnie. Każda więc budowa realizowana jest na zlecenie danego inwestora. Inwestor na mocy artykułu 18 prawa budowlanego musi zorganizować cały proces budowlany. Zobowiązany jest on do zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami związanymi z realizacją danej budowy. Bardzo ważną rolę odgrywa oczywiście kierownik budowy oraz inspektor nadzoru budowlanego. Rozpoczęcie każdej niemal budowy następuje z chwilą podjęcia przygotowań do rozpoczęcia wszelkiego rodzaju prac. Po tym wszystkim następuje przejęcie danego placu budowy przez kierownika budowy. Oczywiście można stwierdzić, że budowa jest bardzo złożonym zarówno technicznie, organizacyjnie jak również finansowo zespołem działań pewnej grupy ludzi, która wykonuje szereg przydzielonych obowiązków jak również odpowiedzialna jest za wykonywaną pracę.

[Głosów:1    Średnia:3/5]