Kierownik budowy

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest to oczywiście osoba zarówno kierująca jak również zarządzająca całym procesem realizacji wszelkiego rodzaju robót budowlanych. Główne obowiązki kierownika budowy zawarte są w artykule dwudziestym drugim Prawa Budowlanego natomiast artykuł dwudziesty trzeci określa główne prawa każdego kierownika budowy. Oczywiście kierownikiem budowy może być jedynie osoba, która uprawniona jest do pełnienia wszystkich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Głównymi jak również podstawowymi obowiązkami kierownika budowy są: prowadzenie niezbędnej dokumentacji budowy, zapewnienie odpowiedniego geodezyjnego wytyczenia danego obiektu, zorganizowanie budowy, kierowanie budową danego obiektu w sposób, który musi być zgodny z projektem budowlanym jak również obowiązującym prawem oraz wszystkimi pozwoleniami, realizacją zleceń, które zaś wpisane są do dziennika budowy. Oczywiście kierownik budowy posiada nie tylko swoje obowiązki ale także prawa. Prawa kierownika budowy zawarte zostały w artykule dwudziestym trzecim Prawa Budowlanego i określają, że ma on prawo do: występowania do inwestora o dokonywanie zmian w jakichkolwiek rozwiązaniach projektowych, ustosunkować się w dzienniku budowy do wpisanych tam zaleceń. Każdy kierownik budowlany zobowiązany jest postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]