Fazy budowy

Fazy budowy

Każda budowa obejmuje kilka faz, w których to możemy rozróżnić stan zerowy budowy, otwarty bądź też zamknięty. Pierwszą fazą budowy jest oczywiście przygotowanie działki jej wyrównanie czy też uporządkowanie. To właśnie tutaj zaliczamy także wykop oraz zalanie fundamentów oraz murowanie ścian. Taki stan budowy nazywany jest prawidłowo przez budowlańców stanem zerowym. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest moment, w którym trwają wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjno-montażowe w części nadziemnej budynku. Wówczas jest to stan surowy otwarty. Natomiast różnego rodzaju roboty wykończeniowe, które wykonywane są wewnątrz budynku są oczywiście ostatnim etapem trwania budowy. Nazywany jest on stanem surowym zamkniętym albo także „pod klucz”. Oczywiście każdy etap budowy posiada swój ściśle określony zakres wykonywanych prac. Dopóki nie zostanie jeden zakończony nie można rozpocząć drugiego. Budowlańcy twierdzą, że stan surowy budynku zajmuje około trzydziestu procent całości wszystkich robót budowlanych. Taki stan surowy obejmuje takie prace jak między innymi wykopy, porządkowanie działki, wylewanie ław fundamentowych, podbudowa ścian pod posadzki, kładzenie izolacji termicznych oraz wiele innych prac. Taki stan surowy otwarty kończy się w momencie kiedy zostanie położona folia na dach.

[Głosów:1    Średnia:4/5]