Ciekawostki o dzienniku

Ciekawostki o dzienniku

Oczywiście nie każda osoba pracująca na budowie może dokonywać wpisów do dziennika budowy. W tym celu są uprawnione osoby takie jak między innymi inwestor, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, inwestor nadzoru inwestorskiego czy też uprawniony geodeta. Wpisów mogą również dokonywać wszyscy pracownicy organów, które zostały uprawnione do dokonywania jakiejkolwiek kontroli na budowie a w tym także organ nadzoru budowlanego oraz organ administracji budowlanej. Każdy dziennik budowy składa się między innymi: ze strony tytułowej na której to wpisuje się: numer dziennika budowy, datę jego wydania, liczbę stron, numer jak również datę wydania pozwolenia na budowę, czasami umieszczane są także dodatkowe informacje takie jak nazwę oraz adres inwestycji, nazwę i adres inwestora. Dziennik budowy składa się także ze strony określającej osoby, które pełnią samodzielne funkcje, stron, które przeznaczone są wyłącznie do właściwych wpisów mających na celu określenie przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń zachodzących w ich trakcie, oświadczenie kierownika budowy o zgodności obiektu danym projektem oraz przepisami prawnymi. Po zakończeniu wszystkich już robót budowlanych taki dziennik budowy powinien zostać załączony do powiadomienia o zakończeniu budowy oraz o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

[Głosów:1    Średnia:4/5]