Dziennik budowy

Dziennik budowy

Bardzo ważnym dokumentem, który musi być sporządzany podczas trwania każdej budowy jest oczywiście dziennik budowy. Tak, więc dziennik budowy jest to dokument urzędowy, w którym zamieszczane są informacje odnośnie kolejnych robót budowlanych, zdarzeń jakie miały miejsce oraz wszystkich ważnych okoliczności jakie wynikały w toku prowadzonych robót budowlanych. Wszystkie obowiązki założenia jak również prowadzenia takiego dziennika budowy zostały również określone w obowiązującym Prawie Budowlanym. W niektórych przypadkach prowadzony jest także dziennik montażu bądź też dziennik rozbiórki. Oczywiście dziennik budowy należy założyć przed rozpoczęciem danych robót budowlanych. Zazwyczaj jest on w postaci gotowej książki posiadającej format A4. Posiada on również nadrukowane odpowiednio rubryki, oświadczenia oraz ponumerowane strony. Prowadzony jest w dwóch egzemplarzach kopii jak również oryginału. W praktyce najczęściej kupowany jest czysty zeszyt dziennika budowy i po odpowiednim przygotowaniu dokumentów: oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu wszystkie obowiązków oraz wpisie w czystym dzienniku budowy osób, które pełnią samodzielne funkcje techniczne na danej budowie a także wypełnieniu strony tytułowej. Oczywiście właściwy organ rejestruje dany dziennik budowy nadając jemu odpowiedni numer oraz każdą jego stronę podbija pieczęcią danego urzędu.

[Głosów:1    Średnia:3/5]